Llibre La Parella. Viure i conviure

 

Llibre "La Parella. Viure i conviure"

Autor: Raimon Gaja

Editorial Pòrtic, S.A. | col·lecció Pòrtic viure | ISBN 84-7306-784-3 |176 pàgines | 13,2x21,5 cm. | Assaig

Les relacions de parella s&rsquoinicien amb una fase d&rsquoenamorament que, en molts casos, deriva en una fase de compromís. Assolit aquest segon estadi, els dos membres han de posar en pràctica una sèrie d&rsquohabilitats per intentar que 1&rsquoamor perduri: habilitats per aconseguir una comunicació rica, per resoldre conflictes, per negociar i arribar a acords, i per reforçar -gratificar- 1&rsquoaltre.

12,40 €

Immediata
 

 

Llibre "La Parella. Viure i conviure"

Autor: Raimon Gaja

Editorial Pòrtic, S.A. | col·lecció Pòrtic viure | ISBN 84-7306-784-3 |176 pàgines | 13,2x21,5 cm. | Assaig

Les relacions de parella s&rsquoinicien amb una fase d&rsquoenamorament que, en molts casos, deriva en una fase de compromís. Assolit aquest segon estadi, els dos membres han de posar en pràctica una sèrie d&rsquohabilitats per intentar que 1&rsquoamor perduri: habilitats per aconseguir una comunicació rica, per resoldre conflictes, per negociar i arribar a acords, i per reforçar -gratificar- 1&rsquoaltre.

Productes relacionats

  • anterior
Dalt